Reservation การจอง

Reservation การจอง

ท่านสามารถทำการจองโดยฝากข้อความผ่านทาง e-mail :lotuslandresortsoi16@gmail.com

หรือฝากข้อความผ่านทาง www.lotuslandresort.com

การจองโดยตรงกับทางโรงแรม

  • ท่านสามารถโทรต่อติดโดยตรงกับโรงแรมที่หมายเลข 038-232081 ,089-4773051,081-8459251